Training van Sensei Arno

9 Juni 2009 heeft sensei Arnold Wakker 5e dan JKA van FuyiYama karate-do Maastricht ons bezocht voor een gasttraining. In het eerste uur werden de kandidaten voor 3e kyu en liefhebbers met hogere gradatie getraind in Bassai-dai en Tekki-shodan. Het tweede uur was het de beurt voor de kandidaten voor 2e kyu en hoger, waarvoor Kanku-dai en Jion op het menu stond. Als voorbereiding voor Kanku-dai en Jion werd gestart met Hei-an Yon-dan.

Sensei Arnold WakkerBelangrijke aspecten in deze Hei-an met relatie naar Kanku-dai zitten direct aan het begin van de kata om vanuit Shizen-tai op de juiste manier over te gaan naar Kokutsu-dachi - d.w.z. zonder uw rechterbeen te verplaatsen en met de juiste stand van linker been (niet op slot) en juiste stand van de armen. Zo ook geldt hetzelfde voor Yoko-geri Keage met Uraken-uchi. De voorbereiding voor deze beweging, het optrekken van het been waarmee Yoko-geri Keage gaat worden uitgevoerd, bijvoorbeeld links, én met de linkervuist op de rechtervuist (Kamae) moet snel en onberispelijk worden uitgevoerd. Bij Yoko-geri Keage het standbeen altijd vlak op de grond houden (dus niet op de tenen omhoog komen) en Uraken-uchi duidelijk laten zien én op de juiste plaats, en niet ergens hoog boven of naast het hoofd van de denkbeeldige tegenstander.

Ook de andere onderdelen in de Hei-an Yon-dan zoals Zenkutsu-dachi met linkerarm Gedan-barai met open hand, en de rechterarm geopend als bescherming voor het voorhoofd, dan heup 90 graden indraaien en Shuto-uchi met rechts en linkerarm als bescherming voor het voorhoofd, gevolgd door Mae-geri, Uraken-uchi in Kosa-dachi werd getraind. Vervolgens werd Kanku-dai een aantal maal in zijn geheel gelopen en werden de belangrijke punten van deze kata in tweetallen dmv Bunkai getraind.

Jion is een kata waarbij de karateka leert om te gaan met draaien en veranderingen in richting. Dit vindt zo'n 14 maal plaats. De kata maakt gebruik van krachtige technieken m.n in Kiba-dachi (in combinatie met o.a. Kake-uke, Teisho-uke, Fumikomi, Tettsui-uke) en is daarom uitermate geschikt voor een fysiek sterke karateka.

BunkaiAandachtspunten voor Jion naast ritme en het afmaken van de technieken zijn: vanaf Heisoku-dachi Kamae de verplaatsing (je valt als het ware naar achter)
met afweer met Uchi-uke rechts en Gedan-barai met links. De verplaatsing naar links (en rechts) met Morote Kakiwake-uke zonder onnodige bij bewegingen zoals het laten zakken van de armen of ellebogen naar buiten, gevolgd door een voorwaarste schop Jodan. Tijdens de beweging in Kiba-dachi met Teisho-uke nooit de Teisho-uke in rechte lijn maken (als je niet overtuigd ben, probeer zo maar eens te weren). Tijdens het gehurkt uitvoeren van Juji-uke de rug recht houden en naar voren kijken, niet naar de handen kijken. Bij de beweging Fumi komi/ Kiba-dachi/ Chudan Otoshi-uke de andere arm zoveel mogelijk Hikete en rug recht houden. Hier ook de Kiba-dachi in stand houden. Op het eind van de kata in één vloeiende beweging een draai van 270 graden maken en overgaan in Kiba-dachi/ Chudan Tsukami-uke/ Kamae gevolgd door Yori-ashi/ Chudan Yoko-tsuki. Deze fijne training werd afgesloten met een aantal herhalingen van de kata, waarbij nog de nodige correcties tijdens de uitvoering werd uitgevoerd. Deze zeer goed opgebouwde training gaan we volgend seizoen zeker nog een keer herhalen. - Gerard

Free Joomla templates by L.THEME